Ofte stillede spørgsmål

Vi kan hjælpe dig på vej mod din drøm. Få en af vores rådgivere til at ringe dig op, eller hvis du har alt klart og blot vil komme i gang, kan du også anmode om lån med det samme.

Du har fundet en bolig, som du ønsker at købe.
Du ønsker et tilbud på at få den finansieret.
Du indsender relevante oplysninger til selskabet –se under låneanmodning.
Du modtager en besvarelser indenfor kortest mulig tid – 24 timer. I hverdagene.

Normalt vil der efter en sag er fuldt oplyst gå maks. 3 arbejdsdage

Når vi har alle nødvendige oplysninger i sagen arbejder vi via vores webportal med de investorer, som vi ved ville kunne have lyst til at finansiere.

Vi har via vores webportal og vores netværk adgang til en lang række af investorer.
Der er tale om banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, og andre professionelle investorer.

Vi præsenterer lånesagen loyalt og professionelt, og præsenterer det tilbud for dig, som vi samlet set vurderer er bedst.

Vi tjener penge via det oplyste ekspeditions – og stiftelsesgebyr. Det vil altid fremgå af lånesagens dokumenter. Derudover kan vi opnå en del af kurstabet.

Centrum Finans ApS er det selskab, som er godkendt af Finanstilsynet.
Centrum Finans ApS ejer og driver webportalen lånellergratis.dk

Du har en ejendom, som du ønsker at belåne – Selskabet blander sig ikke i, hvorledes lånebeløbet ønskes anvendt.
Du indsender relevante dokumenter til selskabet – se under låneanmodning.
Du modtager et svar indenfor kortest mulig tid.
I hverdagene indenfor 24 timer.

Nej. Et indhentet tilbud kan hele tiden afslås. Det er gratis for en forbruger.

Efter tilbuddet er accepteret – underskrevet, er der stadig 14 dages gratis fortrydelsesfrist.

Fortrydelsesfristen fremgår af lov om Kreditaftaler.

En eller flere personer, som ikke arbejder med faget – her køb salg og finansiering til daglig.
Lov om kreditaftaler
Godkendelse af finanstilsynet

Et pantebrev er det dokument, hvor aftalen om lånet beskrives. Vilkårene fremgår af pantebrevet, pantebrevet tinglyses med pant i ejendommen, eventuelt suppleret med underliggende dokumenter, som beskriver aftalen om lånet.

Betegnelse for gæld, som har sikkerhed i en fast ejendom.

Det er gratis og uforpligtende at opnå et lånetilbud via Selskabet.
Alle omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af lånesagen fremgår af lånesagens dokumenter.
Der er tale om stiftelsesomkostninger, tinglysningsafgift til Staten og et kurstab.
Selskabet kan opnå en andel af det kurstab, som opstår ved en optagelse af et lån.
Kurstabet vil altid afhænge af den enkelte sag.
Det samlede kurstab vil altid fremgå af lånesagens dokumenter.

Kurstabet er forskellen på hovedstolen også kaldet det nominelle beløb, som man skylder, og det beløb, som udbetales, også kaldet det udbetalte provenu.

Ja. Du skal bruge kr. 500.000.
Der er et kurstab på 5 % ( altid konkret og individuelt).
Her er det nødvendigt at oprette et pantebrev med en hovedstol på nominelt cirka 526.000.
Beregningen er således 500.000/ 0,95 = 526.315.

Her er der forbehold for stiftelsesomkostninger og tinglysningsafgift.

Som udgangspunkt er friværdien forskellen på en ejendoms værdi – her og nu- og det beløb som skyldes i ejendommen- den aktuelle gæld.

Det som kan belånes er det beløb, som er forskellen imellem det som skyldes, og ejendommens værdi.

Ejendommens værdi er det beløb, som en køber er villig til at betale i fri handel for ejendommen.

Den værdi forventer en långiver sandsynliggjort.

Derfor vil en långiver sædvanligvis anmode om en uvildig vurdering foretaget af en anerkendt mægler

Det er altid op til den enkelte långiver at bestemme.

Hvis du mener, at din ejendom lige nu og her ikke har værdien, men at du gerne vil låne til at bygge og forbedre, og dermed forøge værdien – er det ikke umuligt.

En långiver vil dog være meget opmærksom på sikkerheden i forholdet til lånet

Fri handel betyder, at parterne ikke må have indbyrdes interesser – for eksempel være i familie, eller have indbyrdes økonomiske interesser

En registrering i RKI er desværre sædvanligvis ensbetydende med, at der ikke kan ydes et lån via lånellergratis.dk

Det er en hovedregel med meget begrænsede undtagelser.

Det kræver en god forklaring og ekstra sikkerhed – for eksempel en kautionist.

Du er velkommen til at søge om et lån selvom, du skulle være så uheldig at være registreret i RKI,
MEN, du skal være klar over, at en långiver vil bede om en god forklaring på, hvorfor, at du er registreret i RKI, og et et lån vil som hovedregel kun kunne ske ved ekstra sikkerhed.
Det betyder, at er man et par, så kan den ene part måske godt være registreret i RKI, men den anden part skal så være et økonomisk bedre papir.
Ellers er man nød til at stille ekstra sikkerhed, for eksempel ved at komme med en god kautionist.

En kautionist er en juridisk betegnelse for en anden person, som også hæfter for den samme gæld.

Det betyder, at betaler du ikke din gæld, så hæfter kautionisten for beløbet.

Nej. Selskabet er en af Finanstilsynet godkendt boligkreditformidler, og er et lovreguleret alternativ til den traditionelle finansiering, som alle ikke altid kan opnår.

Nej, men vi gør altid vores bedste. Vi arbejder jo som bekendt med lån eller gratis princippet. Så det er er også i vores interesse, at der gennemføres et lån, hvis det er muligt.

Naturligvis må da gerne det. Men så er der tale om en familiehandel – og dermed ikke en almindelig fri handel.

Det betyder, at en långiver vil være opmærksom på, hvorvidt prisen er lig den almindelige pris, som afspejler markedsprisen.

Det er altid en konkret vurdering, men som hovedregel er det et spørgsmål om at få ejendommen vurderet af en ejendomsmægler, så der ikke er tvivl om ejendommens værdi i fri handel.